Frakt & Lotstjänst 

  Vägtransportledare (VTL)

  Varningsbilar / Följebilar 

   för eskort av dispens- & specialtransporter

Uppsala Frakt & Lotstjänst AB Kabelvägen 14 D. 
901 33 UMEÅ

+46 70 689 79 30

info(at)lotstjanst.com

Dygnet runt

 Frakt & Lotstjänst erbjuder       tjänster för eskort av 

 dispens- och specialtransporter. 

Utöver detta kan vi erbjuda lots, bemanning- och personaluthyrning för åkerier och transportföretag.
Vi finns i Umeå men verkar i hela landet, från norr till söder.

Frakt & Lotstjänst Dispenstransporter

Vid mycket långa, breda och/eller tunga transporter krävs alltid eskort av polis eller Vägtransportledare (VTL).
Vi har personal med förordnade av Rikspolisstyrelsen (RPS) och har fullt utrustade bilar för dessa typer av eskorter. 
Vid många transporter krävs ofta både två Vägtransportledare samt varningsbilar / följebilar. Genom att vi själva disponerar dessa fordon kan vi åta oss hela uppdrag för ditt företag.
Frakt & Lotstjänst 

Uppsala Frakt & Lotstjänst AB Kabelvägen 14 D. 
901 33 UMEÅ

+46 70 689 79 30

info(at)lotstjanst.com

Galleri

Här nedan ett antal bilder på vår verksamhet och våra uppdrag

Hem