Frakt & Lotstjänst 

  •   Vägtransportledare (VTL)

  •   Varningsbilar / Följebilar 

  •   Bärgning & assistans

Uppsala Frakt & Lotstjänst AB Kabelvägen 14 D. 
901 33 UMEÅ

+46 70 689 79 30

info(at)lotstjanst.com

Dygnet runt

 Frakt & Lotstjänst erbjuder       tjänster för eskort av 

 dispens- och specialtransporter. 

Utöver detta kan vi erbjuda lots, bemanning- och personaluthyrning för åkerier och transportföretag.
Vi finns i Umeå men verkar i hela landet, från norr till söder.

 Dispenstransporter

Vid mycket långa, breda och/eller tunga transporter krävs alltid eskort av polis eller Vägtransportledare (VTL).

Vi har personal med förordnade av Rikspolisstyrelsen (RPS) och har fullt utrustade bilar för dessa typer av eskorter. 

Vid många transporter krävs ofta både två Vägtransportledare samt varningsbilar / följebilar. Genom att vi själva disponerar dessa fordon kan vi åta oss hela uppdrag för ditt företag.

Vårt företag har även bärgnings- och servicebil och är ansluten till

Falck logga


Vi är tillgängliga dygnet runt, 

alla dagar 

020-38 38 38

Rikstäckande

Vårt företag är ansluten till

Falck Räddningskår 

Vi hjälper dig med:

  • Reparation på plats

  • Starthjälp

  • Bärgning

  • Ofrivilliga driftstopp

Frakt & Lotstjänst 

Uppsala Frakt & Lotstjänst AB Kabelvägen 14 D. 
901 33 UMEÅ

+46 70 689 79 30

info(at)lotstjanst.com

Galleri

Här nedan ett antal bilder på vår verksamhet och våra uppdrag

Hem